Správa Nehnuteľností

V prípade Vašej neprítomnosti zabezpečíme prehľad o Vašej nehnuteľnosti:

 • zabezpečenie komunikácie medzi nájomcom predmetnej nehnuteľnosti, vlastníkom nehnuteľnosti a ďalších služieb s tým spojených, kontrola úhrad nájomného a služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti
 • predĺženie a zmeny obsahu nájomnej zmluve na základe požiadaviek zmluvných strán
 • poistenie nehnuteľnosti
 • 24-hodinová poruchová služba
 • pravidelná kontrola stavu nehnuteľnosti a jej inventáru
 • zabezpečenie odstránenia zničených, rozbitých alebo nefunkčných zariadení a príslušenstiev nachádzajúcich sa v danej nehnuteľnosti v adekvátnej cenovej relácii a po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti
 • v prípade potreby väčších opráv, informovanie vlastníka nehnuteľnosti
 • zabezpečenie vypracovania rozpočtu na opravy a ich realizácie
 • pravidelný výpis o stave nehnuteľnosti, či potreby použitia depozitu určeného na opravy
 • zabezpečenie upratovacieho servisu, opatrovanie detí
 • výber poštovej schránky v intervaloch po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti a uskladnenie, prípadne preposlanie pošty na určenú adresu vlastníka nehnuteľnosti
 • ukončenie nájomného vzťahu a následné prebratie nehnuteľnosti